Forums Community AxCrypt 2.0 and 1.7 Reply To: AxCrypt 2.0 and 1.7

#8230 Reply

Vagner Dantas

I agree with users say that the 1x version is much easier than 2x. Maybe for free users the 2x could have a menu or a setting equal to the 1x.

 

Jag håller med med användare säger att 1x-versionen är mycket enklare än 2x. Kanske för gratis användare kan 2x ha en meny eller en inställning som är lika med 1x.